Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd

  • Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
  • Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd - Boeken over het coronavirus shop - Mental Balance
Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd
Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd

Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Wanneer u op zoek bent naar een volledig geactualiseerde bespreking van de arbeidsrechtelijke maatregelen die vanwege de coronacrisis door de Rijksoverheid zijn opgesteld, dan biedt deze publicatie uitkomst. Naast een verhelderend overzicht van voorwaarden en wijzigingen aangaande deze regelingen, helpen de commentaren u de vertaalslag naar de praktijk te maken. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor onze economie. Ook zorgt een crisis van deze omvang voor veel onzekerheden op arbeidsrechtelijk gebied. Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd biedt een heldere en volledige bespreking van de vier officiële subsidieregelingen die de Rijksoverheid opstelde om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het praktisch commentaar, waarmee de auteur de regelingen voorziet, maakt deze titel uniek in zijn soort. Per regeling komen de volgende thema#s in logische opeenvolging aan bod: De ontstaansgeschiedenis van elk van de vier regelingen in kwestie (NOW-, TOGS, TOZO- en de TOFA-regeling); Een overzicht van de wijzigingen die in de loop van de maanden zijn aangebracht; Een specificatie van de exacte voorwaarden gesteld aan deze regelingen. Deze publicatie biedt bij uitstek de meest geactualiseerde informatie omtrent de definitieve subsidie-aanvragen van najaar 2020 en resterende subsidie-uitkeringen. Zo krijgt u op overzichtelijke wijze inzicht in de exacte voorwaarden die aan de aanvragen gesteld worden om resterende uitkeringen te kunnen ontvangen. Uiteraard treft u hierbij ook op welke wijze de definitieve aanvragen plaats dienen te vinden. De complete en tegelijkertijd toegankelijke benadering van dit onderwerp maakt Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd zowel geschikt voor ondernemers, als voor juridisch professionals, adviseurs en overheidsfunctionarissen. Bent u zelf ZZP#er of DGA? Dan vormt deze titel een uitstekende informatiebron voor al uw praktische vragen omtrent deze vorm van subsidieregelingen. Daarnaast is de publicatie zeer geschikt als naslagwerk voor adviseurs en overheidsfunctionarissen. Bovendien biedt de titel voor juridisch professionals houvast in zaken omtrent subsidieregelingen in corona-tijd.

Bestellen


Boeken over het coronavirus suggesties