Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

  • Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis
Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

Handboek psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis 1e druk is een boek van Luk Gijs uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058982827

Sinds de begrippen 'psychopathie' en 'antisociale-persoonlijkheidsstoornis' in het wetenschappelijke discours ge ntroduceerd zijn, hebben ze geleid tot een grote wetenschappelijke aandacht. Diagnostische instrumenten zijn ontwikkeld, theoretische modellen opgesteld, diagnostische instrumenten gevalideerd en behandelingen toegepast. Bovendien worden deze begrippen steeds vaker gebruikt binnen forensische en rechterlijke contexten en hebben deze toepassingen vaak ernstige consequenties voor de personen die het label psychopathie of antisociale-persoonlijkheidsstoornis toebedeeld krijgen van professionals.
Momenteel is de wetenschappelijk literatuur over psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis zeer uitgebreid en divers. Opvallend is evenwel dat in het Nederlandse taalgebied een handboek over deze twee fenomenen ontbrak, zodat het lastig was voor professionals om een overzicht te krijgen van dit veld. Temeer lastig, omdat in veel gangbare opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en psychiater amper aandacht wordt besteed aan deze twee fenomenen. Dit handboek beoogt deze lacune in Nederland en Belgi te verhelpen, zodat professionals in de ggz beter voorbereid zijn op effectiever diagnosticeren en behandelen van deze doelgroep. Gezien de prevalentie is het namelijk goed mogelijk dat ggz-professionals in hun werkzaamheden geconfronteerd worden met personen die hoog psychopathisch zijn of een antisociale-persoonlijkheidsstoornis hebben.

Ook hoopt de redactie dat dit boek eraan bijdraagt dat strafrechtelijk professionals zoals rechters, advocaten, officieren van justitie, de politie en de recherche, maar ook personeelsfunctionarissen bij banken, in het leger, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven, een beter begrip krijgen van psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis.

Bestellen


Boeken over psychologie suggesties