Slow food - over het belang van smaak

  • Slow food - over het belang van smaak - Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Slow food - over het belang van smaak - Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Slow food - over het belang van smaak - Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Slow food - over het belang van smaak - Boeken over voeding shop - Mental Balance
  • Slow food - over het belang van smaak - Boeken over voeding shop - Mental Balance
Slow food - over het belang van smaak
Slow food - over het belang van smaak

Slow food - over het belang van smaak

Carlo Petrini

Slow food staat voor puur, smakelijk en gevarieerd eten, en is het tegenovergestelde van fast food - gemaakt om haastig en gedachteloos te consumeren. De Slow Food-beweging, opgericht in 1989, telt inmiddels wereldwijd zo'n honderdduizend leden en groeit nog steeds.
Aan de basis staat de overtuiging dat voeding een essentieel onderdeel is van ons bestaan en dat daarom de kwaliteit van het leven onvermijdelijk verbonden is met goed eten. Slow Food wil laten zien hoe belangrijk voedsel is door te pleiten voor diversiteit in smaak, het leren kennen van de verschillende productiegebieden en producenten, het respecteren van de verschillende seizoenen en door aandacht te vragen voor de sociale functie van eten. In dit boek komen de belangrijkste uitgangspunten en de ontwikkelingsfasen van de Slow Foodbeweging aan de orde.
Voor deze speciale heruitgave - ter gelegenheid van de uitreiking van de Johannes van Damprijs aan oprichter en voorzitter Carlo Petrini - schreven Samuel Levie en Joris Lohman van de Youth Food Movement een voorwoord.

Carlo Petrini is (mede)oprichter en voorzitter van Slow Food International. De organisatie groeide onder zijn leiding uit van een actie tegen de opening van een Mc Donald's-Vestiging in Rome tot een wereldwijde beweging die zich richt op de bescherming van traditionele voedingsmiddelen en agrarische biodiversiteit.
Petrini is journalist en gastronoom van beroep en woont in zijn geboorteplaats Bra (Piemonte).
Recensie(s)
De Slow Food beweging die wereldwijd nu 100.000 leden telt, is begonnen als een Italiaans protest tegen de vervlakking van smaak, en voor een herwaardering van streekgerechten enz. Maar Slow Food is al lang geen Italiaanse pressiegroep meer, noch is het een conservatieve beweging van romantici. Het is nu een organisatie die pleit voor een herwaardering van smaken, aandacht vraagt voor regionale producten en dus belang stelt in de condities waaronder die producten groeien of worden gemaakt. Iedere twee jaar wordt in Turijn de Salone del Gusto gehouden, er zijn tal van studiegroepen actief, er worden congressen en proefsessies georganiseerd enz. De Ark van Smaak is een (groeiende) lijst van voedingsmiddelen waarvan het bestaan bedreigd wordt door hygiëne-eisen (opgesteld voor grote industrieën), winstbejag enz. Marc van Dinther interviewde Carlo Petrini en had ook een gesprek met Andrea van Gemst, de Nederlandse voorzitter van Slow Food. Met een lijst van Nederlandse producten voor de Ark van Smaak door Hielke van der Meulen. Met een alfabetisch personen- en een alfabetisch geografisch register. Speciale heruitgave met voorwoord ter gelegenheid van de uitreiking van de Johannes van Damprijs aan oprichter en voorzitter Petrini.

Toos Verhoeven-van Raamsdonk

Bestellen


Boeken over voeding suggesties