Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap

  • Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
  • Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap - Boeken over psychologie shop - Mental Balance
Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap
Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap

Psychoanalytische praktijk tussen onbewuste en wetenschap

Michel Thys

Een van de constanten in de reeks Psychoanalytisch Actueel is dat ze op de psychoanalytische praktijk is gericht. Nu eens komt een specifieke problematiek aan bod, dan weer een welbepaalde therapeutische setting of modus. Dit boek neemt de merites van psychoanalytische praktijkvoering meer in het algemeen onder de loep. Dit gebeurt tegen de achtergrond van enerzijds het onbewuste als onderzoeksobject bij uitstek van die praktijk, en van anderzijds de vraag naar de wetenschappelijke status van diezelfde praktijk. Voor velen staan onbewuste en wetenschap echter op gespannen voet. Kan de oriëntatie op het onbewuste wetenschappelijk wel ernstig genomen worden? Leent het onbewuste zich überhaupt tot wetenschappelijk onderzoek? Wat moeten we dan onder 'wetenschap' verstaan en zijn de tegenwoordig overheersende wetenschappelijke criteria voor elk onderzoeksgebied evenzeer geldig? Hoe stuurt en stoort dit debat het reilen en zeilen van de praktijk? Op welke wijze kan de analytische praktijk omgekeerd het debat mee bepalen en er meer zeggenschap in verwerven? Verdient de psychoanalytische benadering het niet gehonoreerd te worden in haar geheel eigen 'wetenschappelijkheid'?

Binnen het drieluik van dit boek komt de praktijk centraal te staan in het spanningsveld tussen onbewuste en wetenschap. Het is immers slechts in en vanuit deze praktijk dat het debat beslecht of minstens gevoed kan worden.

Bestellen


Boeken over psychologie suggesties